You are here: > Home > Проектът

Преглед

Името на проекта ENERQI означава „Енергийна ефективност чрез ежедневни наблюдения от потребителите на обществения транспорт с цел подобряване неговата услуга“. Неговата основна цел беше да разработи методология и тества интерактивен инструмент  за непрекъснат мониторинг на качествово на обществения транспорт.

 

Проектът ENERQI  привлече редовни потребители на обществения транспорт за доброволци. Те попълваха анкети с въпроси за различни аспекти от качеството на услугата на обществения транспорт в своите населени места. Инструментът ENERQI събра, анализира, обобщи и анализира анкетите. Резултатите бяха използвани от местните транспортни оператори, за да въведат подобрения в трансортната среда, така че да постигнат по-високо потребителско удовлетворение.

 

Инструментът спомага за ориентиране на услугата на обществения транспорт към потребителските търсения и желания, оптимизиране усилията на транспортните оператори при подобряване на услугата и улесняване процеса на вземане на решения за реализиране на нововъведения.

 

В продължение на 3 години (2010-2013) 13-те партньора от консорциума на проекта ENERQI разработваха, тестваха и усъвършенстваха инструмента.

 


financed by
ec logo
internal