Διαχειριστές Μεταφορών

Αυτό το τμήμα περιορισμένης πρόσβασης  επιτρέπει στους διαχειριστές συγκοινωνίας να συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων και να παρακολουθούν τις πραγματικές επιδόσεις τους.

Για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου ENERQI, το ΚΑΠΕ συνεργάζεται με τον ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών), με σκοπό τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΜΜΜ, στις οποίες τον πρώτο λόγο έχει ο επιβάτης.

Η αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών των ΜΜΜ από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, που είναι οι ίδιοι οι επιβάτες, εφαρμόζεται ήδη επιτυχώς σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αξιοσημείωτα αποτελέσματα.


Πρόσβαση στο διαχειριστικό εργαλείο θα βρείτε εδώ

 


financed by
ec logo
internal