За транспортните оператори

“Хеброс Бус” ООД е най-големият транспортен оператор от обществения транспорт на град Пловдив. Заедно с Енергийна Агенция – Пловдив, ХебросБус адаптира, тества и използва методологията за мониторинг на качеството ENERQI, разработена в рамките на проект ENERQI. ХебросБус има 11 градски линии, множество извънградски и международни маршрути; предоставя туристически и случаен превоз. През 2012, пътникопотока на "ХебросБус" е 719 900 пътника за град Пловдив – това е близо два пъти неговото население.

 

“Хеброс Бус” ООД притежава автогарите в Пловдив, има собствен модернизиран автосервиз за техническо обслужване и поддръжка на наличния парк и е дългодишен партньор в транспортното обслужване.

 

 

 

ХЕБРОСБУС Е ПИОНЕР С ENERQI

 • Информацията за транспорт е свързана с нивата на удовлетворение на пътуващите
 • Удовлетворението се тълкува в различни аспекти
 • Непрекъснатите наблюдения изграждат картината на удовлетворението от обществения транспор
 • Наблюдателите на ЕNERQI, които са ученици, бяха обучени да работят с платформата и наградени със сертификат
 • ENERQI беше фокусът на кръглата маса „Осигуряване на качеството в обществения транспорт“ повреме на Дните на зелената енергия

 

Секцията съдържа анализ на кръговете с наблюдения с цел подпомагане транспортните оператори, които желаят да се консултират за резултатите от прилагане на системата за мониторинг на качеството.

 

 

Доклад Май - Юни 2011

Доклад  Октомври - Ноември 2011

Доклад Ноември 2012 - Януари 2013

Доклад Февруари - Май 2013

 

За да разгледате инструмента ENERQI, моля натиснете тук

 

 

 

 

Всеки е Наблюдател

Енергийна Агенция – Пловдив и ХебросБус набраха наблюдатели от различни целеви групи – пол, възраст, професия, образование, т.н. Така ENERQI начерта карта на удовлетворението на различни групи потребители от услугите на обществения транспорт.

 

Карта на удовлетвореността от обществения транспорт

ENERQI представи картината на удовлетворението от обществения транспорт като поставя визия за бъдещото му развитие. Освен това, дава данни за размисъл за местните власти, операторите от обществения транспорт и гражданите.

 

Възоснова на резултатите от ENERQI, традиционните аргументи „За“ и „Против“ обществения транспорт бяха подкрепени с факти:

 • Спирките и заслоните на обществения транспорт се нуждаят от обновяване
 • Нужни са информационни табла в и извън автобусите 
 • Комфортът и сигурността са задължителни
 • Персоналът трябва да е приветлив и отзивчив
 • Шофьорите трябва да са внимателни
 • Общественият транспорт трябва да спазва разписание          

 

Важни факти за удовлетворението от обществения транспорт  

В Пловдив ENERQI започна с амбицията да открие какво прави пътниците щастливи и удовлетворени, но направи и други открития. Пътуващите с обществения транспорт са най-толерантните към него и никога не си задават въпроси за него. От друга страна, младите хота, и най-вече учащите, изглежда не са удовлетворени от услугите му. Възрастта и професията играят огромна роля, когато се разглежда удовлетворението – младите хора са по-критични и изискващи, имат високи изисквания и вярват, че заслужават най-доброто. “Всичко изглежда зле сутрин”, коментира млад наблюдател, което загатна, че сутрешния пиков час дава възможност за въвеждане на подобрения. По това време на деня, възможно решение е увеличаване на честотата на транспорта, което ще се отрази върху натовареността, визията на превозното средство, силата на шумовете (глас, радио) и времетраенето на пътуването.

 

Удовлетворението от обществения транспорт не е само в ръцете на транспортнит еоператори, но и на местните власти. Когато има комуникация и сътрудничество между тях, успехът е гарантиран – например, местните власти координират с GPS-система ритъма на автобусите и шофьорите на транспортните оператори са инструктирани да следват разписанието. Така някои потребители докладват удовлетвореност от честота на услугата, а други – не, което обозначава, че мнението на потребителя е повлияно от друг фактор. Голямо предизвикателство за партньорството между транспортните оператори, местните власти и трети страни в поддръжката на спирките, заслоните и информационните точки. Редовните потребители и местните и чуждестранни туристи споделят мнението, че те трябва да бъдат обновени. ENERQI дава количествени аргументи в полза на промените. Обновяването ще се осъществи през 2013-2014, и тогава наблюдателите на ENERQI ще докладват удовлетворението си от подобренията.

 

ENERQI подкрепя умните решения

 • Обновяване на автобусните спирки, заслони и информациони точки
 • Информация в превозните средства
 • Оптимизиране на маршрутите на обществения транспорт и разписания
 • Сътрудничество между ключови заинтересовани лица от транспорта
 • Обмен на експертиза между транспортните оператори в три големи български града

financed by
ec logo
internal