Ο Κύκλος Ποιότητας του ENERQI

Ομάδες επιβατών και ενδεχόμενοι επιβάτες ή “μη-επιβάτες”, (π.χ. χρήστες ΙΧ) παρατηρούν προκαθορισμένα θέματα ποιότητας σε τακτική βάση.  Η προσέγγιση του ENERQI αποτελεί ένα νέο βήμα στη διαδικασία της συμμετοχής του επιβάτη στην ανάπτυξη και τη βελτίωση του συστήματος συγκοινωνιών. Οι παρατηρητές θα παρακολουθούν τακτικά συγκεκριμένα θέματα ποιότητας, όπως την ακρίβεια των δρομολογίων, την επαγγελματική συμπεριφορά και απόδοση των οδηγών, την ποιότητα των στάσεων αναμονής επιβατών και τη συνολική ποιότητα των οχημάτων. Είναι επίσης δυνατό να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της προώθησης και της καμπάνιας του προγράμματος στην αποδοχή των μέσων μαζικής μεταφοράς από τους τακτικούς επιβάτες και μη.  

Στους “μη-επιβάτες” δίνεται η δυνατότητα μιας δωρεάν χρήσης των μέσων, ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν κι αυτοί την άποψή τους για την ποιότητα των συγκοινωνιών. Τα δεδομένα συλλέγονται από τους επιβαίνοντες. Το δρομολόγιο που παρακολουθούν επιλέγεται τυχαία, ώστε να διασφαλίζεται η έννοια της αμεροληψίας και του ανεξάρτητου από όλα τα διαθέσιμα δείγματα. Η παρακολούθηση περιστατικών μπορεί και πρέπει να γίνεται χωριστά. Οι επιβάτες εισάγουν τα ευρήματά τους σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων απαντώντας στο ανάλογο ερωτηματολόγιο. Τα ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα στην μητρική γλώσσα των επιβατών. Από την επεξεργασία των δεδομένων της βάσης προκύπτουν αναφορές, που αποτελούν την πληροφόρηση για τους διαχειριστές στόλων μέσων μαζικής μεταφοράς και τις τοπικές αρχές .Με αυτόν τον τρόπο οι ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας μεταφοράς σχεδιάζονται πιο αποτελεσματικά.  

Η εφαρμογή αυτών των δράσεων μπορεί να αξιολογηθεί, δημιουργώντας έτσι περαιτέρω πληροφορίες  για την αποτελεσματικότητα και την επίδρασή τους. Τελικά, αναμένεται αύξηση στην ικανοποίηση των επιβατών και συνεπώς αύξηση στη χρήση ή τέλος στο φαύλο κύκλο της μείωσης της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.. Ζητώντας από τους παρατηρητές να εκτιμήσουν το επίπεδο ποιότητας ενός συστήματος μεταφοράς, διευκολύνεται η εύρεση των κατάλληλων ενεργειών βελτίωσης.

Η εμπειρία στην Ολλανδία δείχνει ότι αυτή η προσέγγιση, με γνώμονα τις απαιτήσεις των επιβατών, θα οδηγήσει σε σημαντικά καλύτερη παρεχόμενη ποιότητα δημόσιων συγκοινωνιών.


financed by
ec logo
internal