Проектът ENERQI подобрява обществения транспорт като изследва мнението на потребителите му чрез иновативен инструмент  за мониторинг на качеството на транспортните услуги. Той е разработен от 13 европейски организации и тестван от 8 европейски транспортни оператора от 2010 до 2013. Доброволци попълваха периодично въпросници за качеството на услугите в обществения . Резултатите от проучванията бяха използвани при подобряване на привлекателността и качеството на транспортните услуги и привличане на нови потребители. Проектът ENERQI се съфинансира от програмата „Интелигентна енергия - Европа“ на Европейската комисия.

 
По-добър обществен транспорт с наблюдения от потребителите му

Наблюдатели на качеството

Регистрирайте се като ENERQI-наблюдател на качеството.

За транспортните оператори

Прочетете повече за транспортните оператори, които са тествали ENERQI, техните резултати и постижения.

Последователи

Информация за транспортните оператори, които желаят да приложат ENERQI за мониторинг на качеството на услугите в обществения транспорт.


financed by
ec logo
internal