You are here: > Home > Project > Doelen

Doelen

 

 

Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren wordt veel energie gestoken in het vernieuwen van de OV systemen. Dit resulteert vaak in nieuwe bus- , of tramlijnen, nieuwe voertuigen of aanpassingen in de dienstregelingen. Met de verwachtingen en behoeften van reizigers wordt lang niet altijd rekening gehouden.Om hier verandering in aan te brengen worden er in heel Europa systemen ontwikkeld die de kwaliteit moeten meten door middel van het bevragen van de klanten. De ervaringen en resultaten opgedaan in andere Europese landen worden hierin zelden of nooit meegenomen.

 

Andere nadelen van de bestaande methoden zijn dat de meeste van de systemen die de kwaliteit meten via klantwaarnemingen, dit alleen indirect doen of met grote tussenpozen.Bovendien worden verwachtingen en behoeften van mensen die nog géén openbaar vervoer gebruiken vaak helemaal niet meegenomen, terwijl deze grote groep wel interessant is.Verder is de informatie die voor het management wordt gedistilleerd om op basis van de metingen besluiten te nemen over kwaliteitsverbeteringen vaak zeer beperkt.Tenslotte vindt het gebruik van internet, mogelijkheden via de mobiele telefoon of “social media” verrassend genoeg nog nauwelijks plaats om klanten te benaderen en meningen over het OV te peilen. Terwijl juist dit soort nieuwe, maar reeds bewezen technologieën de waarnemingen op het gebied van OV-kwaliteit continu zouden kunnen meten.

 

ENERQI verzamelt alle bestaande Europese methoden die de kwaliteit van het OV controleren en filtert daar de meest succesvolle uit. Op basis hiervan wordt een gemeenschappelijk raamwerk gemaakt dat elke OV aanbieder kan gebruiken. Aan dit gemeenschappelijke basis gedeelte kunnen vragen met betrekking tot de lokale context toegevoegd worden, zodat de reizigers feedback kunnen geven over kwaliteitsverbeteringen die werkelijk zijn doorgevoerd.

Dit systeem om kwaliteit te meten en controleren kan zo gebruikt worden door het management om verbeteringen door te voeren in het openbaar vervoer die gebaseerd zijn op de vraag. Nu worden verbeteringen nog vaak op basis van aanbod gerealiseerd

 

Het voornaamste doel van het ENERQI project is te leren door actie te ondernemen en te leren door het uitwisselen van ervaringen van OV aanbieders, overheden, reizigerorganisaties en energie agentschappen over de wensen en verwachtingen van (potentiële) reizigers.Deze uitwisseling van informatie vindt eerst tussen de projectpartners plaats en daarna ook richting alle betrokkenen op het gebied van stedelijk openbaar vervoer in Europa.

 

 

 


Gefinancierd door
ec logo
internal